Maldivi
Sljedeće godine ili tako da će biti vrijeme za gostoprimstvo na Maldivima. Košarica od 10 novih hotela otvorit će svoja vrata tijekom 2018. i početkom 2019. godine, proširujući svoj već...
Prije otprilike 1800 godina, arapski trgovci dali su Maldivima nadimak koji je i dan danas relevantan: 'Isles novac'. Tada, u izobilju školjki arhipelaga ( Boli) bili su snažna međunarodna valuta,...